Ultimate magazine theme for WordPress.

مدرسه خان شیراز | محل تدریس فلاسفه بزرگ ایران

تصویری از مدرسه خان شیراز

مدرسه خان شیراز

مدرسه خان شیراز توسط الله وردیخان، حاکم فارس احداث گردید و به وسیله فرزندش امام قلی خان در سال ۱۰۲۴ه.ق در زمان حکومت شاه عباس صفوی به اتمام رسید. فضای مدرسه دارای زیربنایی برابر با ۷۶۸۶ متر مربع است و مساحت کل فضا برابر با ۵۰۰۳ متر مربع می باشد. صحن مدرسه دارای ۵۱ متر طول و ۴۵ متر عرض است.

آدرس مدرسه خان شیراز

مدرسه خان شیراز در محله اسحاق بیگ و در خیابان لطفعلی خان زند پس از سه راه احمدی در سمت چپ واقع است.

منبع : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شیراز

نظرات بسته شده است.

سوالی دارید؟