Ultimate magazine theme for WordPress.

مدرسه علمیه عباسقلی‌خان | با یکی از مدارس علوم دینی مشهد آشنا شوید

مدرسه علمیه عباسقلی‌خان

مدرسه علمیه عباسقلی‌خان از بناهای تاریخی و از مدارس علوم دینی مشهد است که توسط عباسقلی‌خان شاملو در عهد صفویه بنا شد. این مدرسه، امروزه از مدارس حوزه علمیه مشهد است و در ابتدای خیابان نواب صفوی، در حاشیه زیرگذر، در کنار حرم رضوی قرار دارد. این مدرسه توسط عباسقلی‌خان بیگلربیگی در سال ۱۰۷۷ق به دستور شاه سلیمان صفوی ساخته شده و نام سازنده در کتیبه سردر ورودی مدرسه ذکر شده است.

نمایی از اتاق های مدرسه علمیه عباسقلی‌خان
نمایی از اتاق های مدرسه علمیه عباسقلی خان;

اتفاقات تاریخی مهمی که در این خیابان روی داده و افرادی که روزگاری در کوچه پس کوچه‌های نواب زندگی می‌کردند، امروز به تاریخ سپرده شده‌اند؛ عباسقلی‌خان از آن دسته افراد است که برای مردم کوچه و بازار مشهد بسیار با ارزش است. مردی که نسل در نسلش حاکم خراسان بزرگ بودند و بسیاری از املاک مشهد متعلق به خاندان وی بوده است.

معماری مدرسه علمیه عباسقلی‌خان

بنای مدرسه در دو طبقه و در چهار ضلع دارای چهار ایوان به سبک معماری عهد صفویه ساخته شده که بیش از ۱۰۰ حجره را در خود جای داده است. این مدرسه تماما با آجر ساخته شده و دارای تزئیناتی اعم از کاشی‎کاری‌ و مقرنس‎کاری‌ سردر ورودی ایوان‌ها و حجرات و رواق‌ها است. ﺳﺮدر اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮم و ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ – ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺑﺪون ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

کتابخانه مدرسه علمیه عباسقلی‌خان

کتابخانه مدرسه عباسقلی‌خان در ۱۳۳۴ش توسط سید حسن محدث تأسیس شد و کتاب‌های اولیه آن توسط فردی به نام سیدعلی بهشتی وقف شد و به تدریج کتاب‎های دیگری در زمینه علوم اسلامی به آن اضافه گردید.

کاربرد امروزی مدرسه علمیه عباسقلی‌خان

مدرﺳﻪ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ‌ﺧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺸﻬﺪ بوده که ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺮاﺳﺎن است. اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ، اکنون در نزدیکی حرم رضوی قرار دارد و ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ‌آﯾﺪ. خیابان نواب در نخستین ساعات روز جمعه مملو از رفت و آمد و حضور زائران تور مشهد و مجاوران است همان طور که رو به گنبد حرم امام رضا(ع) سلام می‌دهم خاطرات گذشته خیابان نواب با خود مرور می‌‌‌‌‌‌کنم.

آدرس مدرسه علمیه عباسقلی‌خان

مدرسه علمیه عباسقلی‌خان در ابتدای خیابان نواب‌ صفوی و روبه‌روی شهرداری منطقه ثامن قرار دارد.

منبع
Tasnimnews
Wikishia

BADSAGROUP

نظرات بسته شده است.

سوالی دارید؟